Agenda
Lestijden
Nieuwsbrief
Algemene Leden vergadering
Smoelenboek
Formulieren

ALV seizoen 2017-2018
Datum:
vrijdag 10 november om 19.30 uur

Locatie: 

Gemeenschapshuis de Landjwear, 
Landweringstraat 112
6133 AJ Sittard,
Agenda-punten:
- opening door voorzitter
- notulen ALV 2016-2017
- jaarverslag penningmeester
- jaarverslag technische commissie
- verslag kascontrole commissie
- voorziening vacatures
- rondvraag
- sluiting
Verslagen van de penningmeester, Technische commissie, activiteiten commissie en de notulen van de
ALV 2016 liggen een half uur voor
de ALV ter inzage of zijn vanaf
5 november 2017 verkrijgbaar bij het bestuur en/of de contactpersoon in de kantine.