Agenda
Lestijden
Nieuwsbrief
Algemene Leden vergadering
Smoelenboek
Formulieren   Deze webpagina wordt ge-update
We hopen u op korte termijn ons vernieuwd smoelenboek te kunnen tonen  

Om enigszins een beeld te vormen van ons kader, hieronder de namen en de groepen waaraan zij lesgeven of hun taken.

Watervriendje I (rood)
Kim &
Jeroen (1ste uur)

Watervriendje II (geel)
Paula D., Marleen
Ewout (1ste lesuur) & Natascha (2de lesuur)

Watervriendje III (groen)
Jos, Paula K.,
Natascha (1ste lesuur) & Loes (2de lesuur)

A-diploma
Patricia

B- diploma
Joe & John

C-diploma
Ron (2de lesuur)

Reddingsbrigade
Johan, Riny &
Jeroen (2de lesuur)

Vrouwenzwemmen
Ramona, Riny,
Paula D. & Paula K.


-------------------------------------------------------------------
Bestuur
Jacqueline; voorzitster
Bert; bestuurslid algemene zaken
Cor; penningmeester
Kim; secretaris

Technische commisie
Bert; voorzitter
John; secretaris
Ton; ledenadministratie, aanspreekpunt ouders
Johan;
afgevaardigde KNBRD
RamonaBadcoordinatoren
Bert & Ramona

Contactpersonen
Ton (aanspreekpunt in de kantine)
Diny (aanspreekpunt in het zwembad)

Webmaster
Claudia

Sociaal Media Team
Claudia & Kim

Vertrouwenspersoon
Riny & Bert